Informatori o radu Prekršajnog suda u Sjenici

Osnovni podaci o Prekršajnom sudu u Sjenici i Informatoru o radu

Naziv državnog organa: Prekršajni sud u Sjenici

 36310 Sjenica, Ahmeta Abdagića b.b.
PAK: 574445
Matični broj: 17774212
PIB: 106400572

 020 5741-099
 020 5741-099
 prek.sudsjenica@hotmail.com

Informator o radu Prekršajnog suda u Sjenici ažuriran 04.06.2018. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Sjenici ažuriran 31.01.2018. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Sjenici ažuriran 04.01.2017. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Sjenici ažuriran 08.08.2016. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Sjenici ažuriran 06.06.2014. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Sjenici ažuriran 11.10.2012. godine Ms Word Pdf