Информатори о раду Прекршајног суда у Сјеници

Основни подаци о Прекршајном суду у Сјеници и Информатору о раду

Назив државног органа: Прекршајни суд у Сјеници

 36310 Сјеница, Ахмета Абдагића б.б.
ПАК: 574445
Матични број: 17774212
ПИБ: 106400572

 020 5741-099
 020 5741-099
 prek.sudsjenica@hotmail.com

Информатор о раду Прекршајног суда у Сјеници ажуриран 04.06.2018. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Сјеници ажуриран 31.01.2018. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Сјеници ажуриран 04.01.2017. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Сјеници ажуриран 08.08.2016. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Сјеници ажуриран 06.06.2014. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Сјеници ажуриран 11.10.2012. године Ms Word Pdf