Јавне набавке Прекршајног суда у Сјеници, 2016. година

Прекршајни суд у Сјеници у 2016. години није расписивао јaвне набавке, јер средства која су одобрена Прекршајном суду у Сјеници не подлежу Закону о јавним набавкама, чл. 39. Закона о јавним набавкама.