Портпарол Прекршајног суда у Сјеници

Функцију портпарола суда обавља председник суда Нермина Махмутовић.

Техничко лице за контакт, уписничар Анђелка Гобељић.

 020 5741-099
 prek.sudsjenica@hotmail.com