Правилници и акти Прекршајног суда у Сјеници


Програм решавања старих предмета у 2018. години, 12.01.2018. године Pdf
Годишњи распоред послова Прекршајног суда у Сјеници за 2018. годину, 01.12.2017. године Pdf
Годишњи распоред послова Прекршајног суда у Сјеници за 2016. годину, 04.03.2016. године Ms Word Pdf
Програм решавања старих предмета у 2016. години, 28.01.2016. године Ms Word Pdf
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места, 19.01.2016. године Ms Word Pdf