Počela naplata sudskih taksi putem sudskih taksenih maraka

11.04.2016. godine, Sjenica

U skladu sa Zakonom o sudskim taksama, Pravilnikom o izgledu sudskih taksenih maraka, postupku izrade, distribuciji i raspolaganju sudskim taksenim markama i dopisom Ministarstva pravde, u Prekršajnom sudu u Sjenici, počela je naplata sudskih taksi putem sudskih taksenih maraka.
Sudske taksene marke prodaju se u poštama širom Srbije i štampane su u apoenima od 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1.000, 2.000 i 5.000 dinara.