Portparol Prekršajnog suda u Sjenici

Funkciju portparola suda obavlja predsednik suda Nermina Mahmutović.

Tehničko lice za kontakt, upisničar Anđelka Gobeljić.

 020 5741-099
 prek.sudsjenica@hotmail.com