Rad sa strankama

Radno vreme Prekršajnog suda u Sjenici je radnim danima od 7.30 - 15.30 časova.
Rad sa strankama je od 07.30 - 15.30 časova.
Sudski spisi mogu se u sudu razgledati, prepisivati ili tražiti određene informacije od 10.00 - 13.00 časova.
Neradnim danima i praznicima dežuraju dežurne sudije.