Kontakti Prekršajnog suda u Sjenici

Prekršajni sud u Sjenici

 36310 Sjenica, Ahmeta Abdagića b.b.
PAK 574445


Matični broj: 17774212
Poreski identifikacioni broj (PIB): 106400572

Sudska uprava


 020 5741-099
 020 5741-099
 prek.sudsjenica@hotmail.com

Pisarnica


 020 5741-099

Računovodstvo


 020 5741-099