Sudije Prekršajnog suda u Sjenici

Raspored sudija


1. Nermina Mahmutović, predsednik suda
2. Jasmina Murselović, zamenik predsednika suda
3. Dragija Sredojević