Javne nabavke Prekršajnog suda u Sjenici, 2017. godina

Naziv javne nabavke Dokumentacija Rokovi Status
JNMV - toneri Poziv za podnošenje ponuda *

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora *

24.03.2017. aktivna
JNMV - kancelarijski materijal Poziv za podnošenje ponuda *

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora *
24.03.2017. aktivna

* ćirilica