Pravilnici i akti Prekršajnog suda u Sjenici


Program rešavanja starih predmeta u 2018. godini, 12.01.2018. godine * Pdf
Godišnji raspored poslova Prekršajnog suda u Sjenici za 2018. godinu, 01.12.2017. godine * Pdf
Godišnji raspored poslova Prekršajnog suda u Sjenici za 2016. godinu, 04.03.2016. godine Ms Word Pdf
Program rešavanja starih predmeta u 2016. godini, 28.01.2016. godine Ms Word Pdf
Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta, 19.01.2016. godine Ms Word Pdf


* ćirilica